Bài kiểm tra lý luận SAT (trước đây được gọi là bài kiểm tra năng lực Scholastic và bài kiểm tra đánh giá Scholastic) là bài kiểm tra để xét tuyển đại học tại Hoa Kỳ. SAT được sở hữu, xuất bản và tạo ra bởi College Board, một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ, thuộc sở hữu của Dịch vụ kiểm tra giáo dục (ETS). 

Bài kiểm tra bao gồm 3 phần: Đọc, viết và toán. Mỗi phần được xếp loại theo thang điểm 200 - 800 điểm. Một số điểm hoàn hảo trên cả ba phần là một điểm số 2400 điểm. Song Nguyên đã thiết kế chương trình luyện thi SAT để học sinh có thể củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh. Chúng tôi tin tưởng rằng các khóa học của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được điểm SAT mong muốn.

Đăng ký ngay thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí!