Số lượng sinh viên quốc tế đã, đang và có mong muốn học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học tại Hoa Kỳ đang dần tăng lên. Tuy nhiên, các bạn sinh viên quốc tế thường không được trang bị bài bản những kiến thức về “rào cản” mà họ phải đối mặt và vượt qua nếu muốn thành công trong tương lai khi tiếp thu nền giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ.

 Những rào cản cơ bản bao gồm: Khả năng tiếp thu tiếng Anh, những khác biệt trong phương pháp giáo dục, phong cách học tập, nghi thức tôn giáo, chuẩn mực xã hội và sự khác biệt của nền kinh tế.  

Nhận thấy được những vấn đề mà các bạn học sinh, sinh viên có thể có gặp phải trong quá trình du học tại Mỹ. Du học Song Nguyên đã thiết kế một chương trình giảng dạy hoàn hảo về văn hóa Mỹ. Khóa học này được thiết kế đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu của những sinh viên có mong muốn trang bị thêm kiến ​​thức về văn hóa và lối sống của người Mỹ.

Đăng ký ngay thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí!